Maak sin van ’n Dohne-veilingkatalogus

DOHNE MERINO, AUCTIONS  |  Nov 29, 2019

Sonder kennis van die bedryf kan enige Dohne-veilingkatalogus effens Grieks klink. Hier volg ’n verduideliking van die afkortings in ’n katalogus, en hoe om die getalle te interpreteer.

(Baie dankie aan Dohne Merino Suid Afrika se Dr Kobus Delport en BKB se Pierre Vlok vir die inligting.)

AFDELING 1: Dieridentifikasie

STATUS: Dit is die belangrikste item in die katalogus: Die geboortestatus van die dier (enkel, tweeling, meerling). Onthou dit is hoofsaaklik bestuursomstandighede wat geboortestatus bepaal.

AA- en A-ramme

SIMB (Simbool): Die simbool is die fisieke eienskap van die dier soos gemeet. Dohne Merino SA se statistieke toon dat net 17 tot 20% van ramme AA-status bereik. 

En net 48 tot 50% van AA- en A-ramme word goedgekeur om verkoop te word. Dus word net hoë gehalte diere deur geregistreerde stoeterye verkoop. As gevolg van getalle, bied SUIDPLAAS DOHNES egter slegs 20% van die getoetste groep aan op veilings.

AFDELING 2: Teelwaarde-eienskappe

Teelwaardes (VTW’s) verskaf ’n akkurate aanduiding van hoe ’n dier in die geregistreerde nasionale Dohne-merinokudde gaan teel. VTW’s is gegrond op binne-kudde-prestasietoetsing en is vergelykbaar oor stoeterye heen, as gevolg van koppeling tussen stoeterye.

BLUP LIG

Dit is die voorspelde teelwaarde van die dier se liggaamsgewig.

BLUP VAG

Dit is die voorspelde teelwaarde van die dier se wolvag (m.a.w. of hy meer of minder wol gaan dra).

BLUP VES

Die BLUP Vesel verwys na die voorspelde teelwaarde van die dier se veseldikte (m.a.w of hy fyner of sterker wol gaan teel).

AM

Die Algemene Meriete is ’n samevoeging van al die BLUP-syfers wat hulle toets. Dit dui op die algehele voortreflikheid van die dier volgens sy spesifieke kombinasie van teelwaardes.

Onthou om hierdie inligting te evalueer na gelang van die kenmerke van jou eie kudde. Dit help nie veel om ’n ram net op grond van sy visuele voorkoms of sy AM-syfer aan te koop nie. ’n “Fynwol ram” kan byvoorbeeld ’n hoë of lae AM hê afhangende van sy groeitempo en vaggewig. Andersom kan ’n ram met goeie groeisyfers ook ’n hoë of lae AM hê afhangende van sy wolproduksie. Hierdie balans wat nodig is om ’n spesifieke kudde optimaal te komplementeer kan die beste bepaal word deur die koper self. Soek die mees geskikte ram vir jou kudde wat nie noodwendig die fisiek mooiste ram is nie.

Onthou die algemene riglyn dat 80% van totale inkomste uit vleisproduksie kom en die res uit wol.

SIM

Elke teelwaarde is boonop met ’n simbool gemerk. Dit dui die dier se posisie in die ras as volg aan:

In die boonste 10% van die ras; 

bogemiddeld; 

gemiddeld; 

– ondergemiddeld;

– in die swakste 10% van die ras.

Moederlike teelwaardes

Moederlike teelwaardes is van groot belang waar kommersieel met ooie geboer word en inkomste grootliks afhang van die gehalte van die ooitrop en daar bv. stoorlammers verkoop word. Boere met voerkrale behoort meer aandag aan speen direk-teelwaardes te gee.

SP DIR

Dit staan vir speen direk. Speen direk dui die dier se eie vermoë aan om tot op 100 dae vinnig (of stadig) te groei. Dit is dus die fisieke groeivermoësyfer van die dier se nageslag.

SP MAT

Die speen maternal daarenteen dui die gedeelte van die dier se meriete op 100 dae aan wat toegeskryf word aan die genetiese moedersvermoë wat die dier ontvang het om te groei. Dit is die syfer van die melkproduksie van die ooilammers wat uit die spesifeke ram geteel is.

VD

Dit staan vir veseldikte gemeet aan mikron (m.a.w. hoe fyn of sterk die wol is). Bv. 17 mikron is fyn, 21 mikron is medium en 22 mikron en meer is sterk wol.

SK OPB

Dit is die skoonopbrengs van die vag. Dit is hoeveel daar van die vag vry is van plantmateriaal, miswolle, sand en vullis. ’n Syfer hoër as 70% is baie goeie skoonopbrengs.

STAPEL

Dit verwys na stapellengte, m.a.w. die lengte van die stapels van die wol in die vag.

AFDELING 3: Inligting oor ouers

P-LAM: Par/Lam is die aantal parings en lammers geproduseer deur moer.

Let op dat reproduksie die belangrikste aanduiding van gehardheid en aanpasbaarheid is en ook fundamenteel is vir inkomste uit vleis. Slegs ramme uit ooie met ’n bewese ooirekord behoort vir stoetdoeleindes oorweeg te word. Onthou om ooirekords ook te interpreteer teen die agtergrond van bestuursomstandighede.

Volgende Suidplaas Produksieveiling:
29 Januarie 2020

Sien jou daar!

Wynand du Toit

  082 550 1242
  028 425 1625
  wynand@suidplaasdohnes.co.za
  Posbus 4, Protem, 7281
  @SuidplaasDohnes
  @SuidplaasDohnes
  @SuidplaasDohnes

Wynand du Toit

  082 550 1242
  028 425 1625
  wynand@suidplaasdohnes.co.za
  Posbus 4, Protem, 7281
  @SuidplaasDohnes
  @SuidplaasDohnes
  @SuidplaasDohnes